SECURITATE INDUSTRIALA

Departamentul Securitate Industrială din cadrul INCD INSEMEX Petroşani are în componenţă două laboratoare de cercetare, respectiv Laboratorul Riscuri Salvare şi Laboratorul Protecţia Mediului prin care promovează cercetări fundamentale şi aplicative, încercări de laborator/experimentări şi servicii ştiinţifice şi tehnologice în domenii precum:

–          securitate şi sănătate în muncă privind evaluarea şi prognoza riscului de accidentare şi îmbolnăvire profesională,

–          activitatea de intervenţie şi salvare în medii toxice/ explozive/inflamabile,

–          modificarea parametrilor psiho-bio-fiziologici ai personalului de intervenţie şi salvare în timpul acţiunilor specifice,

–