Organism de Evaluare a Conformitatii

Activitatea specifica INSEMEX OEC, se desfasoara la nivelul celor doua servicii de certificare SECEEX si SECEMTI:

NOTIFIED BODY NB1809

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII PRODUSELOR

Pentru produsele aflate sub incidența directivelor europene:

–       Directiva 2014/34/UE „Echipamente şi sisteme de protecţie utilizate în medii potenţial explozive – ATEX”,

–       Directiva 2014/28/UE „Explozivi de uz civil”

–       Regulament 2016/425