In urma vizitei de evaluare institutionala, echipa de experti evaluatori a elaborat raportul cu acordarea punctajului si propunerea de acordare a acreditarii institutionale pe o perioada de 5 ani. Acest raport a fost inaintat Colegiului Consultativ Cercetare-Dezvoltare-Inovare, care in urma analizei efectuate a validat rezultatele si a propus Autoritatii de stat pentru Cercetare-Dezvoltare (Ministerul Educatiei si Cercetarii) emiterea actului administrativ privind acordarea acreditarii.

Ca urmare a tuturor demersurilor si activitatii desfasurate in acord cu HG477/2019, Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Cristina Anisie a emis Ordinul Nr. 5755 din 06.01.2020, astfel ca in anexa 1, la pozitia nr. 2, se regaseste INCD INSEMEX cu un standard de performanta obtinut de 98 de puncte.

Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5755/06.01.2020 privind acordarea acreditarii unor institute nationale de cercetare-dezvoltare