Prezentare

Înființat în decembrie 2017 prin Ordinul Ministrului Cercetării și Inovării nr. 763/19.12.2017 și prin Decizia internă INSEMEX nr. 438/21.12.2017, Laboratorul Simulări Computerizate este subordonat, din punct de vedere administrativ, direct managementului institutului.

Dispunând de o putere superioară de calcul și de software multidisciplinar licențiat, Laboratorul Simulări Computerizate realizează analize CFD (Computational Fluid Dynamics) în diverse domenii, precum:

 • Curgerea fluidelor –funcționalitatea instalațiilor de ventilație, transportul materiei lichide, comportament în medii poroase, degajări accidentale de gaze toxice/explozive etc.;
 • Combustie – inițierea amestecurilor combustibile, testarea reacțiilor de oxidare, explozii ale amestecurilor de gaze combustibile cu oxigenul/aerul etc.;
 • Securitate și sănătate – scenarii bazate pe tehnica WHAT IF, determinarea zonelor de siguranță sau periculoase, distanțe de securitate etc.;
 • Protecția mediului – dispersia gazelor poluante, efecte generate de exhaustoare, efluenți;
 • Explozivi de uz civil – testarea comportamentului diferitelor materiale și structuri la detonarea unor cantități de exploziv, deformări, ruperi, proiectări debris etc.;
 • Impact – testarea la impact a carcaselor, a echipamentelor de protecție, a structurilor;
 • Analize termice – suprasarcini aplicate cablurilor electrice, transfer de căldură între diferite corpuri de natură solidă, lichidă și gazoasă, confort termic etc.;
 • Deformări sub acțiunea forțelor, efecte ale fluidelor asupra structurilor etc.;
 • Incendii – analize ale inițierii și dezvoltării incendiilor, evacuarea persoanelor surprinse în aceste evenimente.

Lista, în continuă dezvoltare, a domeniilor pentru care laboratorul  poate realiza simulări computerizate se bazează pe colaborarea cu departamentele/laboratoarele din cadrul INCD INSEMEX și cu diverse instituții de cercetare.

Laboratorul se poate lăuda cu prima reușită românească a unei simulări computerizate a exploziei amestecului aer-metan.

Pentru validarea simulărilor computerizate, laboratorul dispune de un stand de cercetare imagistică a exploziilor de gaze – stand de concepție proprie (Cerere brevet de invenție A00788/2016), de 2 camere video de foarte mare viteză și de aparatura necesară înregistrării parametrilor specifici exploziilor (senzori de presiune, amplificatoare de semnal, osciloscoape etc.). Validarea simulărilor presupune compararea rezultatelor acestora cu cele obținute prin experimentele fizice și cele din literatura de specialitate.

Personalul din cadrul laboratorului efectuează sau contribuie la elaborarea studiilor de cercetare, a rapoartelor expertizelor tehnice privind evenimente de tip explozii și incendii și a articolelor în domeniu

Laboratorul Simulări Computerizate beneficiază de o putere superioară de calcul, având la dispoziție:

 • Sistem HPC (High Performance Computing), constând din:
 • 1 Masternode x 2 procesoare octocore Intel Xeon E5-2650 v2, 2,60 GHz, RAM 256 GB;
 • 10 Blades x 2 procesoare octocore Intel Xeon E5-2650 v2, 2,60 GHz, RAM 128 GB;
 • Staţie de lucru SUPERMICRO:
 • Procesor 2 x Intel Xeon E5-2683 2,1 GHz 16 cores;
 • Memorie RAM 256 GB;
 • SSD 6,5 TB;
 • Placa grafic