Laboratorul Riscuri Salvare deține o bază materială la nivel tehnic competitiv, pentru încercări de laborator şi pentru certificarea echipamentelor destinate folosirii în locuri cu pericol de explozie în conformitate cu cerinţele de securitate recunoscute prin standardele internaţionale şi Directivele europene.

Pentru creșterea gradului de securitate și sănătate în muncă, laboratorul desfășoară cercetări de diminuare a zgomotului şi vibraţiilor, de perfecţionare a mijloacelor individuale de protecţie a auzului prin elaborarea studiilor, cercetărilor ştiinţifice şi a reglementărilor tehnice specifice de securitate pentru domeniile de interes, respectiv:

  • studiul posibilităţilor de reducere a zgomotului şi vibraţiilor la utilajele folosite în subteran şi uzinele de preparare

  • insonorizarea ventilatoarelor de aeraj parţial montate în coloana de tuburi

  • soluţii de reducere a zgomotului şi vibraţiilor în staţiile de sortare a cărbunelui

  • stabilirea măsurilor de reducere a zgomotului la staţiile principale de ventilatoar

  • metode şi mijloace de reducere a nivelului de zgomot la maşinile şi utilajele acţionate cu energie pneumatică

În cadrul laboratorului se realizează verificarea aparatelor de protecție a respirației pe baza de aer comprimat / oxigen comprimat, verificarea aparatelor de reanimare, verificarea recipientelor butelii sub presiune si încărcare recipinete butelii cu aer comprimat / oxigen comprimat / amestec etalon aer – metan.

– Elaborare de