Laborator Analize Fizico-Chimice

Laboratorul dispune de un potenţial tehnic şi ştiinţific optim pentru a asigura obţinerea unor rezultate valide: aparate şi echipamente de înaltă performanţă, reactivi de calitate, metode de asigurare a calităţii rezultatelor, personal calificat.

Activităţile laboratorului se desfăşoară în baza contractelor directe cu agenţii economici și a parteneriatelor de cercetare  în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale.

– Cercetare-dezvoltare fundamentală și aplicativă în domeniile:

Securitate și sănătate în muncă;

Protecția mediului;

Explozii de gaze/vapori/pulberi combustibile;

Medii explozive și/sau toxice datorate substanțelor chimice periculoase;

Explozivi de uz civil.

–  Analize fizico-chimice factori de mediu, combustibili lichizi și solizi, substanțe minerale, deșeuri, îngrășăminte chimice,  explozivi de uz civil, substanțe și preparate chimice periculoase.

– Determinarea noxelor profesionale chimice (gaze şi vapori) la locurile de muncă;

– Simulări/experimentări/modelări procese chimice și fizice;

– Asistență tehnică/consultanță în domeniile de activitate;

– Instruire și certificare personal din industria extractivă;

– Expertize tehnice privind evenimente (accidente) produse în sectoarele industrial și civil;

– Elaborarea versi