LABORATOR TOXICOLOGIE

Descriere

Laboratorul de toxicologie efectueaza determinari de noxe, conform legislatiei in vigoare in vederea evaluarii de catre specialistii in domeniu ( medicina muncii , inspectoratul teritorial de munca) a conditiilor de munca si a starii de sanatate a personalului angajat.

Laboratorul de toxicologie din cadrul INCD INSEMEX – Petroşani isi desfasoara activitatea în baza Certificatului de Abilitare nr. 149/2012 emis de Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică şi Control în Sănătatea Publică pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale la locurile de muncă.

În cadrul laboratorului de Toxicologie, activează personal cooptat din laboratoarele de cercetare ale INCD INSEMEX – Petroşani după cum urmează: Laborator Protecţia Mediului,  Laborator Riscuri Salvare, Laborator Analize Fizico-Chimice.

Prin laboratorul de toxicologie se efectuează următoarele servicii de specialitate:

  • Determinarea agenţilor chimici (gaze);

  • Determinarea pulberilor inhalabile şi respirabile;

  • Determinarea fibrelor de azbest;

  • Determinarea zgomotului şi vibraţiilor;<