Laborator Tehnici de Împușcare,satisface cerințele SREN ISO-CEI 17025:2005, fiind acreditat RENAR în acest sens

  • Incercari acreditate

–          Măsurări privind viteza de oșcilație a particulelor solului (ca efect a lucrărilor de împușcare efectuate în exploatările miniere la zi)

–          Măsurări privind suprapresiunea din frontul undei de șoc (ca efect a lucrărilor de împușcare efectuate la suprafață)

–          Determinarea participării procentuale a precursorilor în produsul/produsele final/finale realizat/realizate pe echipament(suprastructură).

  • Incercari in regim voluntar

  • Studii tehnice / activități specifice

  • Elaborare tehnici de împuşcare utilizate în exploatările miniere subterane/la suprafaţă.

  • Optimizarea parametrilor geometrici şi cantitativi ai tehnicilor de împuşcare aplicate la lucrările miniere subterane/ suprafaţă.

  • Optimizarea parametrilor tehnicilor de împuşcare în vederea reducerii efectului seismic, datorat lucrărilor de împuşcare din subteran/cariere.

  • Tehnici de împuşcare speciale (prefisurare, conturare, demolare, taluze definitive etc.)

  • Mecanizarea lucrărilor de împuşcare.

  • Stabilirea regimului de siguranţă în funcţionare a instalaţiilor pentru mecanizare.