Laboratorul Materii Explozive și Articole Pirotehnice este un laborator de cercetare științifică care are și calitatea de laborator de încercare care satisface cerințele SR EN ISO-CEI 17025:2005, fiind acreditat RENAR.

În cadrul acestui laborator se efectuează activități de cercetare fundamentală, aplicativă, dezvoltare tehnologică și transfer tehnologic, precum și servicii tehnico-științifice în domeniul explozivilor de uz civil și articolelor pirotehnice.

În cadrul laboratorului se efectuează următoarele activități principale:

Activitate de cercetare științifică:

  • Cercetări privind modernizarea infrastructurii tehnice de încercare și evaluare a securității explozivilor și articolelor pirotehnice;
  • Evaluarea riscului integrat (de explozie/ocupațional/de atac terorist) specific infrastructurilor tehnice destinate depozitării materiilor explozive;
  • Managementul riscului specific activităților de utilizare a explozivilor și articolelor pirotehnice;
  • Cercetări aplicative privind testarea, evaluarea și expertizarea tehnică a explozivilor și  articolelor pirotehnice;
  • Îmb