Activităţi de cercetare privind pericolul de explozii generat de scântei mecanice, electricitate statică, suprafeţe supraîncălzite, determinări privind caracteristicile de explozivitate ale pulberilor inflamabile, încercări de laborator în regim acreditat şi neacreditat, verificări periodice ale aparatelor de iniţiere si diagnosticare reţele de împuşcare, evaluarea conformităţii produselor cu cerinţele Directiva EIP 89/686/CEE-HG 115/2004  si Regulament 2016/425/EU „in situ” instalaţii şi echipamente tehnice, expertize tehnice, elaborare standarde specifice domeniului de activitate, instruire personal în domeniul de competenţă specific laboratorului.