GRUP LABORATOARE DE INCERCARI

Prezentare

Grupul laboratoare de încercări INSEMEX – GLI este entitate tehnică pentru încercări în regim acreditat a INCD INSEMEX Petroşani, care răspunde din punct de vedere legal pentru activitatea desfăşurată.

În contextul specificului domeniului de activitate al INCD-INSEMEX Petroşani, o pondere însemnată a activităţii de cercetare-dezvoltare are la bază încercări cod CAEN 7120 (Activităţi de testări şi analize tehnice), desfăşurate în regim acreditat, prin contracte directe, răspunzând, astfel, la solicitările stringente ale agenţilor economici.