În perioada 11 – 15 iunie 2017, o delegaţie comună a Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră INSEMEX Petroşani, reprezentat de Dr. ing. George Artur GĂMAN – Director General şi Dr. ing. Vlad Mihai PĂSCULESCU – Şef Laborator Cooperări şi Proiecte Internaţionale, şi a Universităţii din Petroşani, reprezentată de Prof. dr. ing. Sorin Mihai RADU – Rector, Prof. dr. ing. Roland Iosif MORARU – Prorector Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii Internaţionale şi Prof. dr. ing. Nicolae ILIAŞ, a efectuat o vizită la Tbilisi, în Republica Georgia, la invitaţia a două prestigioase instituţii de învăţământ superior şi, respectiv, de cercetare din această ţară.

Pe parcursul vizitei, INCD INSEMEX Petroşani şi Universitatea din Petroşani au semnat Memorandumurile de Cooperare tehnico-ştiinţifică cu Institutul de Mine LEPL Grigol Tsulukidze, identificând posibilități de cooperare pentru domeniile de activitate comune sau conexe. Astfel,  conducerea INSEMEX intenționează să demareze procedura de realizare a unor schimburi de experienţă şi acţiuni de transfer tehnologic între cercetătorii din Petroșani şi cercetătorii georgieni, îndeosebi în domeniul materiilor explozive.

La Universitatea Tehnică a Georgiei (GTU) din Tbilisi, delegaţia română a purtat un amplu dialog cu conducerea instituției academice, punându-se în evidenţă direcţiile de bază şi acţiunile imediate care urmează a fi întreprinse în baza memoranumului de cooperare care a fost semnat cu această ocazie între Universitatea din Petroşani şi Universitatea Tehnică a Georgiei

Cele două universități au convenit în baza memorandumului de cooperare să iniţieze acordul ERASMUS PLUS privind mobilităţile studenţilor şi cadrelor didactice şi s-a stabilit principiul reciprocităţii privind publicarea rezultatelor cercetării în revistele editate de cele două instituţii de învăţământ superior.