Camera de Comerț și Industrie Hunedoara a organizat festivitatea de premiere a celor mai performante firme din județ – GALA EXCELENȚEI ÎN AFACERI – TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL HUNEDOARA, ediția a 26-a, în data de 22 noiembrie 2019.

 Topul firmelor a devenit an de an, fără nici o îndoială, cea mai importantă competiţie în afaceri, care a câştigat notorietate şi prestigiu la nivel local şi naţional. Organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României, acest Top constituie un mijloc eficient de a promova activ firmele locale, care au obţinut în fiecare an rezultate economice foarte bune.

La eveniment au participat peste 200 de invitați – reprezentanți ai celor mai performante companii, ai mediului politico-administrativ, social şi massmediei locale.

Clasamentul firmelor premiate este realizat pe baza rezultatelor financiare ale fiecărei firme pe anul 2018, înregistrate la Ministrul Finanţelor Publice. Datele de identificare ale firmelor provin de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, domeniul de activitate din bilanţurile acestora, iar actualizarea lor s-a făcut în baza declaraţiilor comercianţilor.

Criteriile de grupare au fost stabilite în funcţie de domeniile de activitate şi mărimea firmei, indicatorii de eficienţă au luat în considerare cifra de afaceri, profitul de exploatare, rata profitului curent, eficienţa utilizării resurselor umane, efortul de dezvoltare, eficienţa utilizării capitalului angajat.

La întocmirea clasamentului din acest an au participat 10.770 societăţi comerciale hunedorene, societăţi cooperative/organizaţii cooperative, institute de cercetare şi regii autonome.

INCD INSEMEX incadrat in domeniul Cercetare-Dezvoltare si High-Tech, grupa Cercetare-Dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie, categoria Intreprinderi mijlocii, a obtinut LOCUL 1 pentru rezultate economice-financiare deosebite in anul 2018.