CONSILIU ȘTIINȚIFIC

Preşedinte

dr.ing. Daniel PUPĂZAN,Director Tehnic /şef Departament Securitate Industrială, cercetător ştiinţific gradul I

Vicepreşedinte

dr.ing. Emilian GHICIOI, Director Ştiinţific INCD INSEMEX, cercetător ştiinţific gradul I

Membri:  

dr.ing. George Artur GĂMAN, Director General INCD INSEMEX, cercetător ştiinţific gradul I

dr.ing. Doru CIOCLEA, șef Departament Securitatea Resurselor Minerale, cercetător ştiinţific gradul I

dr.chim. Maria PRODAN, şef Laborator de Analize Fizico – Chimice, cercetător ştiinţific gradul II

dr.ing. Angelica CĂLĂMAR șef Laborator Protecţia Mediului, cercetător ştiinţific gr. I

drd.ing. Cristian NICOLESCU, sef Laborator Riscuri-Salvare, cercetator stiintific gr. III

dr.ing. Sorin BURIAN şef Departament Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozie, cercetător ştiinţific gradul I

dr.ing. Mihai MAGYARI, şef Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere, cercetător ştiinţific gradul I

dr.ing. Lucian MOLDOVAN, şef SECEEX, cercetător ştiinţific gradul I

drd.ing. Robert LASZLO, sef Departament Securitatea Explozivilor si Articolelor Pirotehnice, cercetator stiintific gradul III

dr.ing. Gabriel VASILESCU, şef Laborator Materii Explozive şi Articole Pirotehnice, cercetător ştiinţific gradul I

dr.ing. Nicolae Ioan VLASIN, sef Laborator Simulari Computerizate, cercetator stiintific gradul III