COMITET DE DIRECȚIE

Conducerea operativă a INCD INSEMEX este asigurată de un Comitet de direcţie compus din directorul general şi conducătorii principalelor direcţii din structura organizatorică a institutului:

  • director general dr.ing. George Artur GĂMAN
  • director economic ec.Claudia AJDER
  • director ştiinţific dr. ing. Emilian Ghicioi
  • director tehnic dr.ing. Gheorghe Daniel PUPĂZAN
  • şefi departamente INCD INSEMEX: dr.ing. Sorin BURIAN, dr. ing. Daniel PUPĂZAN, dr.ing. Doru CIOCLEA, drd. ing. Robert LASZLO