BREVETE


1. Tester pentru verificarea explozoarelor miniere.

Dr. ing. Ghicioi Emilian,

Dr. ing. Roman Eremia

Dr. ing. Părăian Mihaela,

Ing. Filipovici Adrian

Nr. BI/ Data 121495 / 28.03.2008


2. Compoziţie utilizată la prevenirea focurilor endogene.

Dr. ing. Toth Ion,

Dr. ing. Cioclea Doru

Dr. ing. Spiridon Simion,

Dr. ing. Jujan Constantin

Nr. BI/ Data 121710 / 28.02.2008


3. Sistem de determinare a distribuţiei impulsului de curent în reţelele explozoare.

Dr. ing. Ghicioi Emilian

Ing. Simion Virgil

Nr. BI/ Data 121789 / 30.04.2008


4. Dispozitiv pentru purificarea gazelor de eşapament

Dr. ing. Toth Ion,

Dr. ing. Cioclea Doru

Dr. ing. Simion Spiridon,

Dr. chim. Baron Octavia

Nr. BI/ Data 122104 / 30.12.2008


5. Aparat electric cu sursa autonoma de energie pentru prelevarea pulberilor din spatii industriale cu pericol de atmosphere explozive.

Dr. ing. Spiridon Simion,

Dr. ing. Ladislau Kovacs

Dr. ing. Dragoş Vasilescu,

Drd. ing. Tiberiu Csaszar

Nr. BI/ Data123307/30.06.2011


6.Aparat de limitare a supratensiunilor tranzitorii, generate de comutaţia în vid, pentru circuitele electirce de joasă tensiune.

Dr. ing. Friedmann Martin

Prof.univ.dr.ing. Zoller Carol

Prep.univ. drd. ing. Dobra Remus

Dr. ing. Moldovan Iosif Lucian

Nr. BI/ Data 125643/      30.12.20117


7. Aparat pneumatic pentru prelevarea pulberilor din spaţii industriale cu pericol de atmosphere explozive tip ARPSP – 8.

Dr. ing. Spiridon Simion

Dr. ing. Ladislau Kovacs

Dr. ing. Dragoş Vasilescu

Ing. Gheorghe Gheţie

Nr. BI/ Data 126333/      30.12.20118


8. Procedeu de prevenire a combustiilor spontane la minele de huilă.

Dr. ing. Toth Ion,

Dr. ing. Lupu Constantin,

Dr. ing. Cioclea Doru,

Ing. Chiuzan Emeric

Ing. Tamaş Dorel,

Ing. Marius – Simion Morar

Nr. BI/ Data 126308/28.12.2012


9. Aparat de şoc mecanic pentru condiţionarea articolelor pirotehnice.

drd. ing. Edward Gheorghiosu,

dr. ing. Attila Kovacs,

drd. ing. Daniela Carmen Rus,

drd. ing. Cristian Cioară,

ing. Ilici Ştefan

Nr. BI/ Data 128161/ 29.11.2013


10. Stand de încercare pentru determinarea câmpului electrostatic generat de o bandă de transport uşoară în funcţionare.

ing. Florin Păun Adrian,

dr. ing. Mihaela Părăian,

dr. ing. Emilian Ghicioi,

ing. Sorin Sicoi

Nr. BI/ Data 127990/30.05.2018


11. Instalaţie automată de realizare a ciclurilor termice pentru condiţionarea îngrăşămintelor chimice cu conţinut ridicat de azot.

drd. ing. Daniela Carmen Rus,

dr. ing. Attila Kovacs,

drd. ing. Edward Gheorghiosu,

drd. ing. Cristian Cioară

ing. Ilici Ştrefan

Nr. BI/ Data 127875/ 28.06.2019


12. Sistem de închidere rapidă pentru lucrările miniere subterane.

Dr. ing. Ghicioi Emilian</