CARIERA

Metodologie de concurs (link)

06 03 2020

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, organizează concurs în vederea ocupării 1 post cu studii medii în activitatea de C-D, cu contract individual de muncă pe durată determinată – 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează:

  • 1 post de tehnician stagiar (T.S.), în cadrul Departamentului Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozive (D.S.I.E.A.) – Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi (L.E.E.Ex.C.S.).

-detalii concurs-

01 10 2019

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, cu sediul în Petroșani, str. G-ral. Vasile Milea, nr. 32 – 34, cod 332047, Jud. Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea a 6 posturi de Cercetător științific gradul II (C.S. II), cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă.

-detalii concurs-

01 10 2019