BREVETE DE INVENTIE

Nr.

crt.

Denumire invenţie Inventatori Nr. BI / data
1 Tester pentru verificarea explozoarelor miniere. Dr. ing. Ghicioi Emilian,

Dr. ing. Roman Eremia

Dr. ing. Părăian Mihaela,

Ing. Filipovici Adrian

121495 / 28.03.2008
2 Compoziţie utilizată la prevenirea focurilor endogene. Dr. ing. Toth Ion,

Dr. ing. Cioclea Doru

Dr. ing. Spiridon Simion,

Dr. ing. Jujan Constantin

121710 / 28.02.2008
3 Sistem de determinare a distribuţiei impulsului de curent în reţelele explozoare. Dr. ing. Ghicioi Emilian

Ing. Simion Virgil

121789 / 30.04.2008
4 Dispozitiv pentru purificarea gazelor de eşapament. Dr. ing. Toth Ion,

Dr. ing. Cioclea